Avtryck

 


Ansvar

MTD Products AG ansvarar för innehållet på denna webbsida. Allt innehåll har kontrollerats noga och kommer
att uppdateras och kopmletteras regelbundet. Emmelertid garanterar inte MTD Products AG att fullständigt korrekta
uppgifter uppges då förändringar kan ske snabbare än vad uppdateringen tillåter. Länkar till externa webbsidor är
tillgängliga på denna webbsida. MTD Products AG ansvarar inte för innehållet eller utformningen på dessa
webbplatser.

 
Upphovsrätt

MTD Products AG innehar upphovsrätten till innehållet på denna webbsida, särskilt bilder och text. Olaglig kopiering
eller annan användning av innehåll på denna sida kommer att beivras och MTD Products AG förbehåller sig rätten att
kräva skadestånd. Skulle du vara intresserad av innehållet eller bilder var vänlig kontakta MTD Products AG per E-post. 

Adress

MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken
Telefon +49 6805 79-0
Fax +49 6805 79-442
E-post mtdeurope@mtdproducts.com

Företagsledning

Charles M. Moll (Chairman of the board)
Günter Korn

Ordförande i förvaltningsrådet

Prof. Dr. K. Peter Mailänder

Handelsregister

Saarbrücken HRB 9740

Mervärdesskatt identifikationsnummer

DE 153804139

      
Unbenanntes Dokument